Εύλογες ανησυχίες μετά την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων. Απαίτηση των κατοίκων της περιοχής να σταματήσει η ταλαιπωρία τους.

Στην συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης με θέμα «Εύλογες ανησυχίες μετά την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων», ο Βουλευτής κ. Μάρκου αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση που θεσπίστηκε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά στα κριτήρια που είχαν προβλεφθεί στη νομοθεσία για την λήψη απόφασης για τη σταδιακή κατάργηση των υποθηκοφυλακείων, σημειώνοντας ότι τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται στην περίπτωση του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων, διότι η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση.

Επίσης ο Βουλευτής κ. Μάρκου ανέφερε ότι ο νόμος 4512/2018 είχε αφήσει και μια εκκρεμότητα, ήτοι την πρόβλεψη για ίδρυση υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου στα Καλάβρυτα. Ζήτησε δε από τον Υφυπουργό να αποκαταστήσει την αδικία αυτή και να προβεί σε ίδρυση υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου στον ιστορικό Δήμο Καλάβρυτων.

Στην απάντησή του ο Υφυπουργός κ. Στύλιος ανέφερε ότι γνωρίζει το πρόβλημα και ότι έχει διενεργήσει αρκετές συναντήσεις με τους θεσμικούς φορείς της περιοχής, δήλωσε δε ότι οι πολίτες και οι επαγγελματίες των Καλαβρύτων εξυπηρετούνται χωρίς προβλήματα και ότι μπορούν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κτηματολογίου.

Ανταπαντώντας ο κ. Μάρκου ανέπτυξε ένα συγκεκριμένο σενάριο, αποδεικνύοντας ότι, πλέον, μια συνηθισμένη δικηγορική εργασία, που λίγους μήνες πριν θα μπορούσε να διεκπεραιωθεί εντός 2-3 ημερών και με μόνο κόστος το διοικητικό, τώρα χρειάζονται περίπου 20 ημέρες, διάνυση 240 χιλιόμετρων σε δύσκολο οδικό δίκτυο, χαμένες εργατοώρες στο τιμόνι και ένα σωρό επιπλέον έξοδα. Επέμεινε δε ότι στην περίπτωση των Καλαβρύτων δεν τηρήθηκαν τα κριτήρια που έθεσε ο νομοθέτης του νόμου του 2018 και ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διότι η περιοχή της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων είναι ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ και μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει ούτε η Α’ Ανάρτηση.

Το link της συζήτησης:

https://youtu.be/1zi5uUU7LAs

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης:                                                           

                                                                                                   ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021

                   Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

ΘΕΜΑ: «Εύλογες ανησυχίες μετά την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων».

Σκοπός της μεταρρύθμισης που εφάρμοσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο, υπήρξε η θέσπιση ενός ορθολογικού και ενιαίου τρόπου οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών καταχώρισης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ο νόμος 4512/2018 εμπεριείχε όμως και μια παράβλεψη. Αυτή ήταν η πρόβλεψη περί μη ίδρυσης υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου στα Καλάβρυτα. Το γεγονός αυτό προκαλεί σημαντικά και δυσεπίλυτα προβλήματα λειτουργικής φύσεως ενώ, παράλληλα, επιβαρύνει περαιτέρω την καθημερινότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων, εφόσον, σε αρκετές περιπτώσεις, οι συναλλασσόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, μηχανικοί, κλπ.) με την Υπηρεσία, καλούνται να διανύσουν αποστάσεις πλέον των 120 χιλιομέτρων προκειμένου να διευθετήσουν τις υποθέσεις τους.

      Επειδή η διαδικασία της «σταδιακής» και «ελεγχόμενης» μετάβασης στο νέο σύστημα είχε σχεδιαστεί με συγκεκριμένο τρόπο και προϋπέθετε την ολοκλήρωση συγκεκριμένων σταδίων, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών.

      Επειδή στο άρθρο 15 ν. 4512/2018 τέθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια, μετά την πλήρωση των οποίων θα ήταν δυνατή η κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων ανά την επικράτεια. Τα κριτήρια αυτά είναι η εξέλιξη της κτηματογράφησης, η ψηφιοποίηση των αρχείων των προς κατάργηση Υποθηκοφυλακείων, ο αριθμός των πράξεων που ήδη διενεργούνται ηλεκτρονικά και η λήψη υπόψη οικονομικών και λειτουργικών στοιχείων των προς κατάργηση δομών.

     Επειδή πρόσφατα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων διότι δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 1198/29.03.2021, η με αριθμό 131/6/18.03.2021 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της οποίας «Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Καλαβρύτων, μετά την παρέλευση της 5ης Απριλίου 2021, καταργείται» και μεταφέρεται στο υπό σύσταση Υποκατάστημα Αιγιαλείας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος.

                   Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1] Είναι στις προβλέψεις του Υπουργείου η σύσταση Κτηματολογικού Γραφείου στα Καλάβρυτα και η διατήρηση του φυσικού αρχείου του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων σε κτήριο με έδρα τα Καλάβρυτα, έτσι ώστε να είναι δυνατή και ευχερής η καθημερινή πρόσβαση και έρευνα των αρχείων του;

2] Ποιος είναι ο αριθμός των πράξεων που ήδη διενεργούνται ηλεκτρονικά και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κτηματογράφηση και η ψηφιοποίηση των αρχείων της περιοχής δικαιοδοσίας του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων;

                                          Ο ερωτών βουλευτής

                                             Μάρκου Κώστας