Στην πρώτη του συνεδρίαση συγκαλείται το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων την 8η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται.

Στην συνεδρίαση αυτή, όπως ορίζεται, θα προεδρεύσει ο πρώτος σε ψήφους δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζήσιμος Ζησιμόπουλος.

www.kalavrytanet.com