ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

9η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

& ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

9.12.2022

9 Π + Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης μητρὸς Θετόκου, 

Ἄννης μητρὸς Σαμουὴλ τοῦ Προφήτου (1160 π.Χ.), 

Στεφάνου ὁσ. τοῦ Νεολαμποῦς «τοῦ ἐν τῷ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἀντίπα κειμένου» (912)

Σωσιθέου μ., 

Ναρσῆ μ. τοῦ ἐκ περσίας,

Ἰσαάκ μ., 

Βάσσης Πατρικίας, 

Ἐασίου (3ος αἰ.), 

Γουλχίλντας (Ἁγίας Wulhilda) Ἀγγλίας (1000).

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΩΝ.ΓΙΩΤΑΚΗ,  ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (8499)

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/θρησκευτικά/εορτολογιο-9η-δεκεμβριου-ιδρυμα-προα/