Στο πλαίσιο πανελλαδικών δράσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΑΔΕΔΥ και ΔΟΕ ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Αναστάσιος Σταυρογιαννόπουλος δέχτηκε στο γραφείο του επίσκεψη από κλιμάκιο αποτελούμενο από τους εκπαιδευτικούς Θανάση Γκούμα – Οργανωτικό Γραμματέα της ΔΟΕ και Ανδρέα Μπαγιώργο -Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Πάτρας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εκπαίδευση αυτήν την περίοδο, όπως η κατάσταση στα σχολεία με την πανδημία, η κάλυψη των κενών, οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και η προσπάθεια για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ενημέρωσε τα συνδικαλιστικά στελέχη για την επικρατούσα κατάσταση της εκπαίδευσης στην περιοχή της Αχαΐας, που φέτος βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, καθώς και για τα προβλήματα, όπως το στεγαστικό πρόβλημα μέρους των νηπιαγωγείων της Πάτρας.

Η συζήτηση έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα και υπήρξε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, αλλά και για τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις. Άλλωστε, όλοι τους είναι παλιοί γνώριμοι από κοινούς αγώνες στο πλαίσιο του συνδικαλιστικού κινήματος.