Την Πέμπτη,  30 Μαρτίου 2023 , στο κτίριο της Διοίκησης της Π.Ε. Αχαΐας , παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Χαράλαμπου Μπονάνου και του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Χρήστου Παπασημακόπουλου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή στελεχών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας (έδρας) , των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Αιτ/νίας , Αχαΐας ,Ηλείας, των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αχαΐας και Ηλείας καθώς και της αναδόχου εταιρείας, Οικοανάπτυξη Α.Ε. με αντικείμενο την έναρξη του προγράμματος καταπολέμησης κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε. για το έτος 2023  τον επιχειρησιακό του προγραμματισμό , την αποτύπωση των τοπικών αναγκών και την ενημέρωση για τις νέες καινοτόμες δράσεις.