Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο των Καλαβρύτων, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη, σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαβρύτων, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και γνωμοδότηση επί του εγκεκριμένου κειμένου από το Δημοτικό Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α ́ ΦΑΣΗ Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021-2023) Δήμου Καλαβρύτων.

2. Συζήτηση και γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καλαβρύτων.

3. Συζήτηση και γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Καλαβρύτων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης
και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων

Θεόδωρος Κ. Νασιώτης

Σε περίπτωση, μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης θα γίνει την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, στον ίδιο ως άνω τόπο και ώρα.
Η πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kalavrita.gr .