Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας τη Δευτέρα 29 Αυγούστου για Τεχνικό Πρόγραμμα και πεπραγμένα της Οικονομικής Επιτροπής.

Διπλή θα είναι η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, τη Δευτέρα 29 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, στις 3 μ.μ. θα ξεκινήσει η 18η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2023» με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνα  Ζαΐμη.

Στη συνέχεια και ώρα 5 μ.μ. θα ακολουθήσει η 19η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την «Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 01/01/2022-30/06/2022» με εισηγητή τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ανδρέα Φίλια

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), στην Πάτρα, με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης. 

Επίσης, οι συνεδριάσεις θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω της υπηρεσίας live streaming: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12620

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 18η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 29 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2023.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, 

Έρευνας και Καινοτομίας 

κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση Σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Πολεμικής Αεροπορίας (117 Πτέρυγα Μάχης) για τον καθορισμό των όρων λειτουργίας του πεδίου προσγείωσης Αεροδρομίου Επιταλίου σε θέματα εναέριας κυκλοφορίας.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας  

κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 3ο Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.».
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας 

κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

 

Σελίδα 1 από

ΘΕΜΑ 4ο Ορισμός τεσσάρων (4) αιρετών εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (δύο τακτικών και δύο αναπληρωτών), για τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 64 του Ν. 4914/2022.
(εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, 

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 5ο Επικύρωση πρακτικών 13ης/2022 και 14ης/2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022  (Α’ 136/09.07.2022). 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.  

Σύνδεσμος: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12620

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Μαρία Μπίλια

 

Σελίδα 2 από 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

Αποδέκτες Πρόσκλησης: 

  1. κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 3. κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

Κοινοποίηση: 

  1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
  2. κ.κ. Δήμαρχοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
  3. κ. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 4. κ. Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 5. M.M.E.  
  4. κ.κ. Γενικοί Δ/ντες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 19η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 29 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168, καθώς και της παρ. 3 του αρ. 176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 01/01/2022-30/06/2022 (σχ. η 984/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΦΘ7Λ6- ΛΕΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).
(εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. 

κ. Φίλιας Ανδρέας, 

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής 

και Δημοσιονομικού Ελέγχου)

Για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136/09.07.2022). 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.  

Σύνδεσμος: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12620

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Μαρία Μπίλια

 

Σελίδα 1 από

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες Πρόσκλησης: 

  1. κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 3. κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

Κοινοποίηση: 

  1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
  2. κ.κ. Δήμαρχοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
  3. κ. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 4. κ. Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 5. M.M.E.  
  4. κ.κ. Γενικοί Δ/ντες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας