Τα ίδια ονόματα στον Ανδριάντα του Π.Π.Γερμανού στον Πειραιά 2003 και στην Αγία Λαύρα 2006.

Η διαφορά ,στον της Αγίας Λαύρας είναι ότι ,αναγράφεται και το χωριό καταγωγής εκάστου . Πόση χαρά αισθάνομαι ,που πρώτη, στο επάνω μέρος ,δίπλα από το όνομά μου, είναι η λέξη Σκοτάνη, το χωριό μου, που ως γνωστόν είναι το πρώτο μεταξύ ίσων .!!!!

Τα ονόματα. Χρονόπουλος Αθανάσιος. Παπαρρηγόπουλος Ανδρέας. Σταθακόπουλος Δημήτριος. Μπερτσουκλής Φώτιος. Πανουτσόπουλος Δημήτριος. Παναγιωτακόπουλος Κωνσταντίνος. Νικολακοπούλου Δούμουρα Δήμητρα. Παπαρρηγόπουλος Ιωάννης .Χάμουζας Αθανάσιος. Θερμά ευχαριστώ όλους

Τα χωριά εκάστου αντίστοιχα. Σκοτάνη. Φίλια .Λευκάσιο. Λευκάσιο..Κρινόφυτα.Δάφνη.Σιγούνι.Φίλια.Καλάβρυτα.

γράφει ο Ἀθανάσιος Χρονόπουλος

ἐπίτιμος Γενικός Διευθυντής Ὑπουργείου Ανάπτυξης