Σας προσκαλούμε σε 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στο δημοτικό πέτρινο κτίριο, στην κεντρική πλατεία (πλατεία Πετιμεζαίων) των Καλαβρύτων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2022.

2. Περί επικαιροποίησης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, εξ’ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Καλαβρύτων.

3. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τμηματική οριοθέτηση του ρέματος «Ξυδιά» στη θέση «Περιβόλα» της Κοινότητας Καλαβρύτων, σύμφωνα με το Ν. 4258/2014 (άρθρο 3 παρ. Α2.3).

4. Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Καλαβρύτων – αλλαγή χρήσης γης από χώρο στάθμευσης σε κοινόχρηστο χώρο δημοτικών χώρων: α) Μεταξύ της πλατείας Ελευθερίας (Χελμού) και του Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.) 23 του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαβρύτων, β) Μεταξύ των Οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.) 36 και 55 του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαβρύτων.

5. Περί αναγκαιότητας ονομασίας και μετονομασίας δημοτικών οδών στην Κοινότητα των Καλαβρύτων εντός του Σχεδίου πόλεως του Δήμου Καλαβρύτων

6. Περί της από 30-5-2022 αίτησης της κ. Σνιζάνας Χαλμούκη, για ονομασία ανωνύμου δημοτικής οδού, στο νέο Σχέδιο πόλης των Καλαβρύτων στην περιοχή «ΒΑΛΤΟΣ».

7. Περί έγκρισης επιχορήγησης της Αθλητικής ΄Ενωσης Καλαβρύτων (Α.Ε.Κ.) από το Δήμο (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Π.Ν.&.Α. Καλαβρύτων, κ. Ευθύμιος Φλογεράς).

8. Περί ορισμού νέου εκπροσώπου και νέου συντονιστή του Δήμου Καλαβρύτων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) .

9. Περί του από 4-5-2022 αιτήματος του Συλλόγου των Απανταχού Μπουμπουκιωτών «Ο ΕΥΜΑΝΘΟΣ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΣΙΩΤΗΣ