Τάμα του Έθνους σε 

Διεθνή Διαδικτυακή Ενημέρωση μέσω του φίλου Κοινωφελούς Φορέως

International Hellenic Association.

Διάλεξις της 6.10.2022 

ώρα Ελλάδος 20.00 – 21.15

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ :

https://us02web.zoom.us/j/2592482838

Καθὼς ἔχει ἐπικεφαλίδα καὶ τὸ Ἐπιστολόχαρτό μας

 ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ  –  ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ

προστρέχομε σὲ κάθε κίνησιν φιλίας καὶ τείνομε χείρα συνεργασίας πρὸς τοὺς πάντας. 

Ὁ ἐ.Ὑποστράτηγος κ. Δημήτριος Βόγγολης, συντονιστὴς τῶν Κοινωφελῶν Δραστηριοτήτων τοῦ Διεθνοῦς Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου Ἐπιστημόνων «International Hellenic Association» (I.H.A.) μετὰ τοῦ Προέδρου ἐ. Πλοιάρχου Α΄Τάξεως Ε.Ν. κ. Εὐαγγέλου Ρήγου μᾶς ἐπρότειναν τὴν παρουσία μας στὶς Διαλέξεις των  καὶ μεῖς σπεύσαμε καὶ ἀποδεχθήκαμε τὴν Πρόσκλησιν.

Τοιουτοτρόπως τὴν Πέμπτη 6.10.2022 καὶ ὥρα Ἑλλάδος 20.00 – 21.15 θὰ ταξιδέψουν σὲ ὅλην τὴν ὑφήλιο καὶ θὰ ἀκουσθοῦν ἀπὸ εὐήκοα ὦτα σοβαρῶν Ἑλλήνων Ἐπιστημόνων, διεθνῶς ἀνεγνωρισμένων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πλῆθος ἄλλων φίλων Οἱ Ἀλήθειες:

ΔΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ 

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

***

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΠΑΘΗΣΑΝ

***

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΑΣ 

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟΝ ΤΟΥΣ

***

ΠΟΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ

***

ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΑΥΤΗ

***

ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

 

Καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ βροῦμε λύσεις.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  τηλ. 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/ομιλίες/τάμα-του-έθνους-σε-διεθνή-διαδικτυακή/