Επιστρέψαμε στις πρόβες μας κρατώντας αποστάσεις για τη μετάδοση του κορονοιού, όχι όμως για τη μετάδοση του γέλιου…
Αυτό θα σας το μεταδώσουμε σίγουρα…