Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR- BALKANET” που χρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG V-B) BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020 και έχει ως στόχο: την ενίσχυση της δυναμικής της καινοτομίας και την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας σε αγροτικές περιοχές της Μεσογείου, διοργανώνει την Τρίτη 7 Ιουλίου, 11:30 ώρα θεματικό εργαστήριο στο Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας. 

Το θέμα του εργαστηρίου, έχει τίτλο: «H ταυτότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Δυνατότητες και Προοπτικές».

Εισηγήσεις θα πραγματοποιήσουν: ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεόδωρος Βασιλόπουλος, η Γεωπόνος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καλλιόπη Αγγελή, ο Σύμβουλος Αγροτικής Πολιτικής της Πανελλήνιας Ένωσης νέων Αγροτών Σωτήρης Κουτσομήτρος και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της ΕΤΑΜ Α.Ε. Νίκος Δρακωνάκης. 

Θα ακολουθήσει συζήτηση. 

Τις εισηγήσεις καθώς και τη συζήτηση, θα συντονίσει ο υπεύθυνος του Έργου BalkaNet για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας

Σε άλλο αρχείο επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
«Η ταυτότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Δυνατότητες και προοπτικές»
Τρίτη, 7/7/2020
Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας
11:30 – 11.45 Έναρξη – Χαιρετισμοί

 

Προσέλευση – Χαιρετισμοί
11:45-13:30 Εισηγήσεις- Ομιλίες

 

 

¥ Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΔΕ – «Ο κλάδος της αγροδιατροφής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και πολιτικές ενίσχυσης»
¥ Καλλιόπη Αγγελή, Γεωπόνος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -«Αγροδιατροφική Σύμπραξη της ΠΔΕ- Εργαλείο προώθησης του αγροδιατροφικού τομέα της Δυτικής Ελλάδας»
¥ Σωτήρης Κουτσομήτρος, Σύμβουλος, Γεωπόνος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Σύμβουλος Αγροτικής Πολιτικής Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών – «Η ΚΑΠ 2021-2027: Τι αλλάζει για τους αγρότες και την ύπαιθρο»
¥ Νίκος Δρακωνάκης, Οικονομολόγος (ΕΤΑΜ Α.Ε) «Δυναμική και δυνατότητες των αγροδιατροφικών προϊόντων – το παράδειγμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης»
¥ Συζήτηση – συμπεράσματα
Συντονισμός εισηγήσεων: Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας – Υπεύθυνος του έργου BalkaNet για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας