Το Θερινό Σχολείο Κλειτορίας πραγματοποιείται στην εστία της περιοχής, που φιλοξενεί τα παιδιά και τους/τις εκπαιδευτές/τριες για δύο εβδομάδες. Στις 25/07 ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος δράσεων του σχολείου ενώ ολοκληρώθηκε το Σάββατο 31/07 με την αναχώρηση των παιδιών. Την Κυριακή 01/08 η εστία Κλειτορίας και η εκπαιδευτική ομάδα υποδέχθηκαν τα παιδιά για την έναρξη του δεύτερου κύκλου δράσεων.

Οι δράσεις του Θερινού Σχολείου έχουν δημιουργηθεί με στόχο την εξάσκηση της κριτικής ικανότητας των παιδιών μέσα από δράσεις που σπάνε το πρότυπο της παραδοσιακής εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Έτσι, με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, τα παιδιά με την εκπαιδευτική ομάδα βρίσκονται σε συνεχή ενεργή και αμφίδρομη αλληλεπίδραση.

Η έναρξη του κύκλου την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε με δράσεις που επικεντρώνονται στην υποκριτική διάσταση του πνεύματος των παιδιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτών των εργαστηρίων αποτελεί το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Εν συνεχεία, η επόμενη ενότητα των δράσεων εστιάζει στην ψηφιακή πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, το ψηφιακό παιχνίδι με πληθώρα ιστορικών γνώσεων περί της ελληνικής επανάστασης, ενεργοποίησε την επινοητικότητα των παιδιών ενώ παρακάτω η γνωριμία με την επικοινωνιακή διάσταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναμφισβήτητα κατέστησε τα παιδιά πιο παρατηρητικά.

Επόμενή ενότητα για το Θερινό Σχολείο αφορά την γνωριμία της πολιτιστικής και κοινωνικής κουλτούρας την εποχή της ελληνικής επανάστασης, με συγκεκριμένη παρουσίαση μελών της φορεσιάς και της αρματωσιάς των πολεμιστών. Η χειρωνακτική ακόμα εργασία δεν έλειψε από τις δράσεις του σχολείου καθώς με την κατασκευή ενός μπαρουτόμυλου-νερόμυλου, τα παιδιά αντιλήφθηκαν τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνικής ζωής κατά τον αγώνα.

Τέλος, η καλλιτεχνική οπτική ολοκλήρωσε τον κύκλο δράσεων της εβδομάδας. Η έκφραση των παιδιών μέσω του τραγουδιού και της ζωγραφικής ουσιοποίησε την έννοια του αγώνα σύμφωνα με τις αντιληπτικές ικανότητες του εκάστοτε παιδιού.

Ο κύκλος των δράσεων θα επαναληφθεί μέχρι τις 07/8. Να σημειωθεί ότι την πρώτη εβδομάδα δράσεων συμμετείχαν παιδιά που φοιτούν στις τάξεις του Γυμνασίου ενώ την δεύτερη εβδομάδα η εστία φιλοξενεί παιδιά που φοιτούν στις τάξεις του Λυκείου.

Facebook Θερινού Σχολείου: https://www.facebook.com/summerschoolkalavrita/

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summerschoolkalavrita.cms.webnode.com/

Πρόεδρος ΔΗΚΕΚ: Κωνσταντίνος Κούκιος

Συντονιστής Θερινού Σχολείου: Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 2021

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 2021

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 2021

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 2021

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 2021

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 2021

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 2021

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 2021

Ακολουθήστε το kalavrytanet.com στο Google N