Η τελική εκδήλωση του έργου ARIELPLUS πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κύριος σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των συμπερασμάτων του έργου ARIELPLUS καθώς και η ανάδειξη των προβλημάτων και των προοπτικών ανάπτυξης του κλάδου της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

Την έναρξη της ημερίδας θα κάνουν οι Αντιπεριφερειάρχες, Φωκίων Ζαΐμης και Θεόδωρος Βασιλόπουλος. Τη συνάντηση εργασίας θα χαιρετήσει ο Χρήστος Οικονόμου, Προϊστάμενος Διοικητικής Μονάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.

Το έργο ARIEL PLUS cod. 1276 αποτελεί διεύρυνση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg V-B Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020, ARIEL cod. 278. Στο έργο συμμετέχουν 6 εταίροι στους οποίους περιλαμβάνονται δημόσιοι οργανισμοί και ερευνητικοί /επιστημονικοί οργανισμοί από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Κροατία και το Μαυροβούνιο. ΣυντονιστήςείναιτοCNR –IRBIM Institute of Biological Resources &Marine Biotechnologies- National Research Council απότηνΙταλία.Από πλευράς Ελλάδας,  συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Ανάμεσα στους στόχους του έργου ήταν η μεγιστοποίηση της διάρκειας των αποτελεσμάτων του ARIEL στους ενδιαφερόμενους φορείς της μικρής κλίμακας αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών μέσα και πέρα από την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε  στην κα Σπηλιώτη Μίνα στο τηλέφωνο 2613613521 ή στο emailg.spilioti@pde.gov.gr.