Λίγη ώρα μαζί τους και είσαι σίγουρος ότι έχει μέλλον αυτός ο τόπος

Παιδιά που σε εντυπωσιάζουν με την ευγένειά τους, την καθαρότητα της σκέψης τους, τη συγκροτημένη άποψη και την κατάθεση απόψεων και προτάσεων πλήρως αιτιολογημένων για την απλούστευση και την καλυτέρευση της καθημερινής τους ζωής και μόρφωσής τους σε όλα τα επίπεδα.

Λίγη ώρα μαζί τους και είσαι σίγουρος ότι έχει μέλλον αυτός ο τόπος.

Θερμά συγχαρητήρια κα ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Γυμνασιάρχη κα Δημακοπούλου Φωτεινή.

Θεόδωρος Κ. Νασιώτης

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου