Γνωστοποίηση Οργάνων Διοίκησης – Κωδικών Αριθμών ΣΕΠΟΚΕ
Με την νόμιμη Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση (Τετάρτη 7/2/2018) και την συγκρότησή τους σε Σώμα, τα Όργανα Διοίκησης του Σκακιστικού Επιμορφωτικού Ομίλου Καλαβρύτων – Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ) και οι αντίστοιχοι κωδικοί έχουν ως εξής:

Α! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (5μελές)
Πρόεδρος: Νικόλαος Ραζής (Ειδικός Ιατρός Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής)
Αντιπρόεδρος: Σωτηρούλα Ερμείδη (Υπάλληλος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού)
Γενικός Γραμματέας: Κυριακή Γεωργιάδου (Οικοκυρά)
Ταμίας: Βασιλική Πριονά (Υπάλληλος)
Έφορος: Σταυρούλα Γαντζούδη (Δασκάλα)
Αναπληρωματικό Μέλος: Δημήτριος Δαπόντας (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Β! ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (5μελές)
Πρόεδρος: Σταύρος Σταυρόπουλος (Δικηγόρος)
Αντιπρόεδρος: Θεοδόσης Παναγόπουλος (Συνταξιούχος Καθηγητής)
Γραμματέας: Θεόδωρος Χαλμούκης (Συνταξιούχος Δάσκαλος)
Μέλος: Ηλίας Ερμείδης (Ζαχαροπλάστης)
Μέλος: Σωτήριος Μπόβαλης (Συνταξιούχος Υπάλληλος ΟΤΕ)
Αναπληρωματικό Μέλος: Ραζή Ρόζα (Νηπιαγωγός)
Γ! ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (3μελές)
Πρόεδρος: Χαρίλαος Ερμείδης (Συνταξιούχος Ζαχαροπλάστης)
Τακτικό Μέλος: Γεώργιος Τζιομάκης (Διευθυντής ΕΛΤΑ )
Τακτικό Μέλος: Πεντζιάς Σωτήριος (Φαρμακοποιός)
Αναπληρωματικό Μέλος: Ραζή Ρόζα (Νηπιαγωγός)
Δ! ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΣΟ)
Τακτικός: Ραζής Νικόλαος (Ειδικός Ιατρός Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής)
Αναπληρωματικός: Σωτηρούλα Ερμείδη (Υπάλληλος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού)
Ε! ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικός: Ραζής Νικόλαος (Ειδικός Ιατρός Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής)
Αναπληρωματικός: Βασιλική Πριονά (Υπάλληλος)
Η θητεία είναι 3ετής
Αριθμός Μητρώου ΓΓΑ: ΞΧ 45
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 090341036 Δ.Ο.Υ. Αιγίου
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού: 6128-040030-202 Τράπεζας Πειραιώς
IBAN: GR28 0171 1280 0061 2804 0030 202

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ Ν. Χ. ΡΑΖΗΣ                              ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ