Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Α.Ε. Αιγείρας –Ακράτας και μετά την έγγριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 2018-2019 εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση τα νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Δ.Σ έχει την παρακάτω σύνθεση:

1) Πρόεδρος: Ξυγκάς Αθανάσιος

2) Α΄Αντιπρόεδρος: Παλαιολογόπουλος Ιωάννης (Γεν.Αρχηγός)

3) Β΄Αντιπρόεδρος: Αλέφαντος Νικόλαος

4) Γενικός Γραμματέας: Πίμπας Πέτρος

5) Ειδικός Γραμματέας: Ρουμελιώτης Αθανάσιος

6) Ταμίας: Γιοβάς Κωνσταντίνος (Υπεύθυνος Ακαδημιών)

7) Β΄Ταμίας: Ράλλης Γεώργιος

8) Μέλος: Μαλλής Ιωάννης (Υπεύθυνος Ακαδημιών)

9) Μέλος: Ασημακόπουλος Αθανάσιος

10) Μέλος: Σακελλαροπουλος Λουκάς του Γεωργίου

11) Μέλος: Γιοβάς Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη:

1) Παράνομος Παναγής

2) Παλαιολογόπουλος Αθανάσιος (Νομικός Σύμβουλος)

3) Γιαννακουλόπουλος Γεώργος

4) Μπούσιας Ιωάννης

www.patragoal.gr