Το πλέον εντυπωσιακό γεγονός του μηνός, της περιόδου 1965, ήταν η ανακάλυψη του Σπηλαίου ”Των Λιμνών Καστριών!! Απαιτείτο όμως μεγίστη περίσκεψη, για την αξιοποίησή του…..!!!

Δείτε φωτογραφίες από το fb Οι φίλοι του Σπηλαίου ”Των Λιμνών” Καστριών

Το πλέον εντυπωσιακό γεγονός του μηνός, της περιόδου 1965, ήταν η ανακάλυψη του Σπηλαίου ”Των Λιμνών Καστριών!! Απαιτείτο όμως μεγίστη περίσκεψη, για την αξιοποίησή του…..!!!

πηγή από το fb – Οι φίλοι του Σπηλαίου ”Των Λιμνών” Καστριών