Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 2η συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Καλαβρύτων με μοναδικό θέμα τις προτάσεις του προς το δημοτικό συμβούλιο με στόχο την ένταξή τους στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020.
Τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην εισήγηση του προέδρου όπως και επιπλέον προτάσεις που προέκυψαν από τους συμβούλους έγιναν αποδεκτά ομόφωνα.
Η αρχική εισήγηση περιελάμβανε τα ακόλουθα

Επίσης προτάθηκαν τα εξής:
Κατασκευή νέας δεξαμενής στην θέση Πευκάκια
Προμήθεια καταστροφέα για την πολτοποίηση κλαδιών προς αποφυγή της καύσης τους
Καθαρισμός ρέματος εντός οικισμού Κραστικών
Ανάπλαση εσωτερικών διαδρόμων κοιμητηρίου
Οριοθέτηση και προστασία με περίφραξη του απαλλοτριωμένου κτήματος που εφάπτεται και ανήκει στον χώρο της εκτέλεσης.