Μέ λαμπρότητα τελέσθηκε ἡ Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Γιά νά ἐξυπηρετηθούν οἱ Χριστιανοί μας τελέσθηκαν δύο Θείες Λειτουργίες.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος προεξῆρχε στήν δευτέρα. Κατά τή Ἀπόλυσιν εὐχήθηκε στούς πιστούς ὑγεία καί τήν εὐλογία τοῦ Γεννηθέντος Χριστοῦ.

ΧΑΜπίτας

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

                      Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ     Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν

 

                                Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί

                        τόν εὐσεβῆ Λαόν

Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

   Ἑορτάζουμε  σήμερα  τά  Χριστούγεννα  και  ἡ  μεγάλη  αὐτή

Ἑορτή  ὁδηγεῖ  τήν  ψυχή  καί  τήν  καρδιά  μας  στό  Σπήλαιο τῆς

 Βηθλεέμ,  ὅπου  βλέπομε  τό  θεῖον  Βρέφος «κείμενον ἐν τῇ Φάτνῃ»

καί αἰσθανόμεθα χαράν μεγάλην διότι «ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους

ὁ Σωτήρ ἡμῶν».

      Αὐτήν,  λοιπόν,  τήν  μεγάλην  ἡμέραν  καί  θαυμαστήν Ἑορτήν

ἐπικοινωνῶ  μαζί  σας  καί  εὔχομαι,  στόν  καθένα  χωριστά  και  σέ

ὅλους  γενικά,  νά  ζήσωμε  τό  Μυστήριο  τῆς  Ἐνανθρωπήσεως τοῦ

Θεοῦ καί νά προσφέρωμε στό Χριστό τή θερμή μας Πίστι γιά νά μᾶς

ἀγαπήση,  τίς  ἀμαρτίες  μας  γιά  νά  τίς συγχωρήση καί τήν καθαρή

καρδιά μας γιά νά κατοικήση.

Χαρούμενα Χριστούγεννα καί εὐλογημένο τό Νέον Ἒτος.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον θερμός

                                 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μαντινείας καί  Κυνουρίας  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΡΙΠΟΛΙΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022