Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,στο Περιφερειακό Ιατρείο Ψωφίδας (Τριποτάμων)

Με τη στήριξη του Δήμου Καλαβρύτων και με την,πολύτιμη και ευγενική,συνεργασία του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών,το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone,στο Περιφερειακό Ιατρείο Ψωφίδας (Τριποτάμων),όπου,γίνονται σημαντικές ιατρικές εξετάσεις,για την κάλυψη των κατοίκων, των δημοτικών ενοτήτων,Αροανίας και Παίων.