Η Ελένη Ταπεινού είναι η νεότερη πανελλαδικά υποψήφια. Έχει λόγο, ιδέες αλλα και μεγάλη αγάπη για τον τόπο της.

Δείτε τη συνέντευξη εδώ:

Παρουσίαση: Άντυ Μαγνησαλή – Μαρία Ανδριέλου

Εικονολήπτης: Βασίλης Αντωνόπουλος