Ανακοινώνεται ότι, η ειδική σύμβουλος του Δήμου Καλαβρύτων, κα Χρύσα Παπαδάτου διατίθεται, προς υποστήριξη και ενίσχυση της Δ.Ε. Παΐων και θα ευρίσκεται για τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα στη Δάφνη και στις άλλες έξι (6) κοινότητες της Δ.Ε. Παΐων, στα τηλέφωνα 26920-71201 και 6983-615630, όπου μπορούν οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των κοινοτήτων και των λοιπών φορέων, καθώς και οι πολίτες, να απευθύνονται για τυχόν θέματα και προβλήματα, που εμφανίζονται και απαιτούν, άμεση αντιμετώπιση και επίλυση.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ