Σε έναν κόσμο που οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται και το νεοφιλελεύθερο «δόγμα» περί ατομικής ευθύνης υπονομεύει περαιτέρω τις μεγάλες κατακτήσεις του μεταπολεμικού κοινωνικού κράτους δικαίου, η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπων με Αναπηρίες, που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η Δεκεμβρίου, μας υπενθυμίζει το χρέος μας ως κοινωνία για μια συμπεριληπτική και κοινωνική θεώρηση των θεμάτων αναπηρίας.

Στην ΕΕ ένας στους έξι πολίτες και παγκοσμίως ένα δις άνθρωποι, δηλαδή πάνω από το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι άτομα με αναπηρία. Στην Ελλάδα, παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν ακόμη σημαντικά προβλήματα, είτε πρακτικά είτε θεσμικά, στους χώρους εργασίας, στην παιδεία και την υγεία.
Στεκόμαστε στο πλευρό των ατόμων με αναπηρία για την ισότιμη πρόσβαση τους στα δημόσια κοινωνικά αγαθά με γνώμονα τα απαράγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα και με σκοπό την ευημερία και την αξιοπρεπή διαβίωση, σε έναν κόσμο που μας συμπεριλαμβάνει όλους ισότιμα χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό και ρατσισμό. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε όλοι κάτω απ’ τον ίδιο ουρανό.