«Κατάθεση τροπολογίας σχετικά με τη φορολόγηση της αποζημίωσης των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ και με την παράταση του χρόνου παραμονής στην υπηρεσία των γιατρών του ΕΣΥ ως την πραγματική πλήρωση των κενών θέσεων»

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» κατέθεσε σήμερα ο βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Η τροπολογία αφορά στην φορολόγηση της αποζημίωσης των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ και το νομοθετικό πλαίσιο της δυνατότητας παράτασης του χρόνου παραμονής στην υπηρεσία των γιατρών του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα και όσον αφορά στη φορολόγηση της αποζημίωσης των εφημεριών που πραγματοποιούν οι γιατροί του ΕΣΥ, προτείνεται η αυτοτελής φορολόγηση των τακτικών εφημεριών με ειδικό συντελεστή 20%, το αφορολόγητο των πρόσθετων εφημεριών και των εφημεριών που υπηρετούνται λόγω μετακίνησης του ιατρού για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και της ημερήσιας αποζημίωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις. Η τροπολογία αυτή συμπληρώνει την προωθούμενη από την κυβέρνηση αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης των εφημεριών των ιατρών ΕΣΥ (άρθρο 36 νομοσχεδίου με τίτλο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»), καθώς με το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς οι εφημερίες των γιατρών ΕΣΥ προτίθενται στις τακτικές αποδοχές του με αποτέλεσμα αυτές να αλλάζουν φορολογική κλίμακα και να φορολογούνται με αυξημένο ποσοστό. Αυτό έχει ως συνέπεια την υπερφορολόγησή τους και την πραγματική μείωση του μηνιαίου μισθού τους κατά 400 με 600 ευρώ, αναλόγως βαθμίδας και αριθμού εφημεριών. Τελικά, αυτή η φορολογική αντιμετώπιση των εφημεριών των ιατρών ΕΣΥ καθίσταται αντικίνητρο και αιτία αποφυγής σε εποχές που η ραγδαία υποστελέχωση του ΕΣΥ δημιουργεί τεράστια κενά στο ανθρώπινο δυναμικό του, δημιουργεί συνθήκες εργασιακής εξάντλησης και υπερεφημέρευσης εις βάρος των ληπτών υπηρεσιών υγείας αλλά και των επαγγελματιών υγείας.

Όσον δε αφορά στην τροπολογία περί αλλαγής νομοθετικού πλαισίου της δυνατότητας των γιατρών του ΕΣΥ να παρατείνουν τον χρόνο παραμονής τους στην υπηρεσία, παρά τη συμπλήρωση του χρόνου αυτοδίκαιης συνταξιοδότησης (67ο έτος ηλικίας), αυτή συνίσταται στην πρόβλεψη ότι η δυνατότητα αυτή ισχύει ως την πραγματική πλήρωση της θέσης και όχι την προκήρυξη ή με οποιοδήποτε τρόπο δέσμευση της θέσης, όπως ισχύει τώρα. Η τροπολογία αυτή έχει σκοπό την αποφυγή του συνήθους φαινομένου οι θέσεις αυτές να παραμένουν κενές από την προκήρυξη ή δέσμευσή τους μέχρι την πραγματική πλήρωσή τους. Σημειωτέον ότι η παράταση υπηρεσίας γιατρών που κανονικά θα είχαν συνταξιοδοτηθεί είναι ημίμετρο εμβαλωματικού χαρακτήρα και δεν επιλύει το μείζον πρόβλημα υποστελέχωσης που μαστίζει το ΕΣΥ. Στον ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ θεωρούμε ως μοναδική και μακρόπνοα βιώσιμη λύση την προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων και η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.