ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Ι Ε Ρ Α – Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

Τήν Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 καί στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἀλώσεως τῆς Τριπολιτσᾶς, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὥρα 8.00 μ.μ. θά τελεσθῇ ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃ

Τ Η Σ Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ε Ω Σ ΤΟΥ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ ΤΟΥ Π Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Υ

καί εἰς μνημόσυνον τῶν ἁπελευθερωτῶν τοῦ Ἔθνους κατά τήν Ἄλωσιν τῆς Τριπολιτσᾶς.

Προσκαλεῖσθε ὅπως συμμετάσχετε στήν ὡς ἄνω ἱερά Ἀγρυπνία, τιμῶντες τόν Τίμιον Πρόδρομον καί τούς ἐλευθερωτάς τῆς Πατρίδος μας.

Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ