ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙ 

Ὁ Πανάγαθος Θεός μᾶς ἀξίωσε νά βρισκόμαστε ἐν ζωῇ, ἐλεύ θεροι ἐκ τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ σέ μιά χώρα, πού ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη ἀνεμίζει μέ λαμπρότητα ἡ γαλανόλευκη αἱματοβαμμένη Ἑλληνική Ση-μαία. 

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τήν ὀφειλομένη τιμή στούς Ἥρωες τῆς Πα τρίδος μας, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας ἐπ’ εὐκαι ρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 181 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκδημίας τοῦ Πολεμάρχου καί Ἐλευθερωτοῦ τοῦ Γένους, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τήν Κυριακή 4η Φεβρουαρίου 2024, θά τελέση στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Θεοφι λεστάτου Ἐπισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου καί ἱερό Μνημόσυνο ὑ πέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Ἐλευ θερωτοῦ τοῦ Γένους μας. 

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας καί περί ὥραν 5.30 μ.μ. στόν ὡς ἄνω Μητροπολιτικό Ναό θά πραγματοποιηθῇ τό φιλολογικό Μνημό συνο τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ὅπου θά ψαλῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί θά ἐπακολουθήσῃ σχετική ὁμιλία ἐκ τοῦ κ. Μελετίου  

Μελετοπούλου, Διδάκτορος Οἰκονομικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐπιστη μῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης. 

Σᾶς προσκαλοῦμε νά συμμετάσχετε τόσο στό πνευματικό ὅσο καί στό φιλολογικό Μνημόσυνο, πού ὀργανώνει ἡ τοπική μας Ἐκ κλησία, ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο τιμῆς στόν ἔνδοξο Ἐλευθερωτή τῆς Πατρίδος μας Θεόδωρο τόν Κολοκοτρώνη. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως