Η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων και η αναδιοργάνωση του δικαστικού «χάρτη» της χώρας που επιχειρείται από την κυβέρνηση γίνεται βεβιασμένα χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του τόπου .
Η ορθή και ταχύτατη απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας στα πλαίσια του κράτους δικαίου αλλά ταυτόχρονα και μοχλός οικονομικής ανάπτυξης .
Ατυχώς ούτε η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας ούτε και ο νέος δικαστικός χάρτης όπως επιχειρείται να επιβληθεί συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων στο χώρο της δικαιοσύνης.
Η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων που θα έχει ως επακόλουθο την κατάργηση ή συγχώνευση των Ειρηνοδικείων στα Πρωτοδικεία της πρωτεύουσας των νομών ουδόλως συμβάλει στην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Η εμπειρία αποδεικνύει ότι η καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων είναι μεγαλύτερη στους μεγάλους δικαστικούς σχηματισμούς και στα μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας παρότι δεν υπάρχουν συνήθως οργανικά κενά. Επιπλέον η κατάργηση δικαστικών σχηματισμών, όπως το κλείσιμο κάθε δημόσιας δομής, οδηγεί στο μαρασμό τις τοπικές κοινωνίες . Η αποκέντρωση των υπηρεσιών είναι προϋπόθεση και μοχλός ανάπτυξης του τόπου. Επιχειρείται για άλλη μια φορά η σώρευση υπηρεσιών και δημόσιων δομών σε μεγάλα αστικά κέντρα και στην περιοχή μας με μόνο επιχείρημα την απόσταση του ενός δικαστικού σχηματισμού απ’ τον άλλο. Επιχείρημα που αποτελεί τουλάχιστον πλάνη, καθώς ερευνητέο και κρίσιμο δεν είναι η απόσταση του ενός σχηματισμού απ’ τον άλλο, αλλά ο χώρος που καλύπτει χωροταξικά κάθε σηματισμός από το ένα άκρο της τοπικής του αρμοδιότητας μέχρι το άλλο καθώς και ο πληθυσμός και οι ανάγκες που εξυπηρετεί .
Ειδικά στην περιοχή μας επιδιώκεται μια βίαιη ανακατανομή των δικαστικών σχηματισμών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η κατανομή του πληθυσμού στο νομό, ο όγκος υποθέσεων που διεκπεραιώνουν τα υπάρχοντα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία παρά την υποστελέχωσή τους, οι οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Η ανάγκη της άμεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη δεν μπορεί να τίθεται υπό προϋποθέσεις και όρους.
Αίτημα είναι η διατήρηση όλων των δικαστικών σχηματισμών του Νομού Αχαΐας. Ο νομός μας έχει ήδη πληγεί από την προηγούμενη αναδιοργάνωση του δικαστικού χάρτη με που είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση ουσιαστικά των ειρηνοδικείων Τριταίας, Φαρρών, Εριννεού, Κλειτορίας και Αροανίας στερώντας ένα κύτταρο ζωής από τις περιοχές αυτές.

Κατερίνα Γρ. Σολωμού
Αν/τρια Τομεάρχης Υγείας ΠΑΣΟΚ
Καθηγήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών