Α/Α 45                                                                                             Αίγιο, 8 Μαρτίου 2024

 

 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

(11 ΜΑΡΤΙΟΥ – 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

 8.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ

6.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ

8.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ

6.00 μ.μ.:  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

 

8.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ

6.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ            

  8.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ

6.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

8.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ

5.00μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

7.00 – 9.00 π.μ. : ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ † ΤΥΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

7.00-10.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως