Το 2024 είναι χρονιά εκλογών για το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας και τα συμπεράσματα της έρευνας της DATA CONSULTANTS στα μέλη του, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πολύ σαφή.

* Είναι βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη το Επιμελητήριο. Αλλά μόνο ένα μικρό μέρους τους γνωρίζουν τι μπορεί να τους προσφέρει. Δεν γνωρίζουν τις υπηρεσίες του, όπως δηλώνει το 78%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διάδραση του Επιμελητηρίου με τα μέλη του, κατά κύριο λόγο τα μικρότερα, να περιορίζεται στην έκδοση πιστοποιητικών.

* Ένα δεύτερο βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι επιχειρήσεις ζητούν από το Επιμελητήριο περισσότερη και καλύτερη επικοινωνία και οργάνωση, να αποτελεί ισχυρό μοχλό πίεσης προς την εκάστοτε κυβέρνηση, να υποστηρίζει συμβουλευτικά τα μέλη του (για οικονομικά ζητήματα περισσότερο) αλλά και να παρέχει πληροφορίες για επιδοτούμενα προγράμματα.

* Στην μεγάλη τους πλειοψηφία τα μέλη του Επιμελητηρίου δεν λαμβάνουν από αυτό τις υπηρεσίες που επιθυμούν. Το 53,5% αναφέρει αδυναμίες στην λειτουργία του, το 29,3% δηλώνει ότι «δεν γνωρίζει» και το 17,2% δηλώνει «ικανοποιημένο».

* Αποτέλεσμα είναι ότι εάν η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Ε.Α. γινόταν προαιρετική το 46,1% αυτών θα διατηρούσαν την ιδιότητα του μέλους και το 40,4% θα σταματούσε.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ» και υποψήφιος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, με αφορμή τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας, σχολίασε:

«Τα ευρήματα της έρευνας αυτής, είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί μάς δίνουν τα ερεθίσματα που χρειαζόμαστε, για να συζητήσουμε το παρόν και το μέλλον του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Κάποιοι μπορεί να συμφωνούν με αυτά τα ευρήματα, άλλοι μπορεί να διαφωνούν. Γεγονός είναι πως το Επιμελητήριο είναι το «σπίτι» των επιχειρήσεων, ως εκ τούτου, πρέπει να συζητάμε τι συμβαίνει σε αυτό, τι αποδίδει και τι όχι και πως μπορεί να βελτιωθεί. Και αυτή η έρευνα εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

Από την έρευνα αυτή, προκύπτουν πολλά σημαντικά συμπεράσματα για το Επιμελητήριο Αχαΐας. Από την μια πλευρά έχουμε την υποχρεωτική εγγραφή και την υποχρεωτική ετήσια συνδρομή των μελών του. Από την άλλη μεριά όμως, η αντιπαροχή αυτής της υποχρεωτικότητας, είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Αν σε αυτό το συμπέρασμα προσθέσουμε και το γεγονός ότι ειδικά στην Αχαΐα, υπάρχει τεράστια ανάγκη για βοήθεια στην επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, τότε αυτό το «μίγμα» που προκύπτει από την έρευνα, γίνεται εκρηκτικό.

Κάπως έτσι οδηγηθήκαμε και στο φαινόμενο της αποξένωσης της συντριπτικής πλειοψηφίας των ενεργών επιχειρήσεων από το Επιμελητήριο Αχαΐας, κάτι που αποτυπώνεται στις εκλογές των τελευταίων χρόνων, με τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό συμμετοχής, ακόμα και όσων είναι ταμειακώς εντάξει.

Κατά κάποιο τρόπο, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας κρούουν ανοικτές θύρες. Όλοι το ξέρουν, όλοι το αντιλαμβάνονται, όλοι το παραδέχονται. Τα περισσότερα μέλη του Επιμελητηρίου δεν είναι ικανοποιημένα από τις υπηρεσίες του. Αυτό ας αποτελέσει μια εκκίνηση συζήτησης, για το πως θα πάμε παρακάτω, για να διαμορφώσουμε τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες εκείνες, που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, μελών του Επιμελητηρίου Αχαΐας.»

Τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σκοπό την προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών και έχουν πλήθος πολύ σοβαρών αρμοδιοτήτων. Τα Επιμελητήρια δεν επιχορηγούνται από το κράτος, τα έσοδά τους, ουσιαστικά, προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, το ΓΕΜΗ, ανταποδοτικές υπηρεσίες κ.α.

Το 2024 είναι χρονιά εκλογών και η «Π» πήρε την πρωτοβουλία και παρουσιάζει έρευνα για πρώτη φορά στα μέλη του Επιμελητηρίου Αχαΐας με σκοπό να παράσχει στοιχεία τεκμηρίωσης και να ανοίξει η σχετική συζήτηση.

Μέσα από την έρευνα της DATA CONSULTANTS, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, αποτυπώνεται η σχέση των επιχειρήσεων της Αχαΐας με το Επιμελητήριο Αχαΐας, δηλαδή πόσο ενημερωμένοι είναι για τις υπηρεσίες που τους προσφέρει και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει; Πόσο χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες ή πόσο συμμετέχουν στις δραστηριότητες; Ποια είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες του Επιμελητηρίου Αχαΐας;

Συμπεράσματα:
Τα συμπεράσματα της έρευνας στα μέλη του Ε.Α. είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πολύ σαφή.

Είναι βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη το Επιμελητήριο. Αλλά μόνο ένα μικρό μέρους τους γνωρίζουν τι μπορεί να τους προσφέρει. Δεν γνωρίζουν τις υπηρεσίες του, όπως δηλώνει το 78%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διάδραση του Επιμελητηρίου με τα μέλη του, κατά κύριο λόγο τα μικρότερα, να περιορίζεται στην έκδοση πιστοποιητικών.
Ένα δεύτερο βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι επιχειρήσεις ζητούν από το Επιμελητήριο περισσότερη και καλύτερη επικοινωνία και οργάνωση, να αποτελεί ισχυρό μοχλό πίεσης προς την εκάστοτε κυβέρνηση, να υποστηρίζει συμβουλευτικά τα μέλη του (για οικονομικά ζητήματα περισσότερο) αλλά και να παρέχει πληροφορίες για επιδοτούμενα προγράμματα.
Στην μεγάλη τους πλειοψηφία τα μέλη του Επιμελητηρίου δεν λαμβάνουν από αυτό τις υπηρεσίες που επιθυμούν. Το 53,5% αναφέρει αδυναμίες στην λειτουργία του, το 29,3% δηλώνει ότι «δεν γνωρίζει» και το 17,2% δηλώνει «ικανοποιημένο».
Αποτέλεσμα είναι ότι εάν η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Ε.Α. γινόταν προαιρετική το 46,1% αυτών θα διατηρούσαν την ιδιότητα του μέλους και το 40,4% θα σταματούσε.

Βαθμός ενημέρωσης για υπηρεσίες και δραστηριότητες Επιμελητηρίου Αχαΐας
Από την ερώτηση: «Πόσο ενημερωμένος είσαστε για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο Αχαΐας και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει;»

Σχόλια:

Το 25,9% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι «είναι ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο Αχαΐας και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει». Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις (με 6 και περισσότερους εργαζομένους) δηλώνουν «ενημερωμένες» αρκετά έως πολύ σε ποσοστό 43,9%, διπλάσιο των επιχειρήσεων χωρίς προσωπικό ή με 1-5 απασχολούμενους.

Το 74% των ερωτωμένων δηλώνουν ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ενημερωμένοι.

Βαθμός και ένταση χρήσης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου την τελευταία 5ετία

Από τις ερωτήσεις: «Τα τελευταία 5 χρόνια έχετε έρθει σε επαφή με το Επιμελητήριο Αχαΐας για να λάβετε κάποια από τις υπηρεσίες του ή να συμμετέχετε σε κάποια από τις δράσεις του, όπως… (αναφορά 8 κατηγοριών υπηρεσιών);»

Σχόλια:

Το 63,6% των μελών του Ε.Α. δηλώνει ότι έχει λάβει έστω και μια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία και το 36,4% καμία. Η πιθανότητα το 63,6% να υποεκτιμά την πραγματικότητα είναι πιθανή διότι στην έρευνα απάντησαν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις έχουν «μεταβιβάσει» την επικοινωνία με το Ε.Α. στους λογιστές τους και δεν έχουν πλήρη γνώση πιθανής επαφής.
Ειδικότερα, το 30,6% των επιχειρήσεων έχουν λάβει 1 υπηρεσία (την τελευταία 5ετία) ενώ 2 υπηρεσίες έχει λάβει το 16,5%.
Η ένταση χρήσης των υπηρεσιών του Ε.Α., συσχετίζεται με το μέγεθος της επιχείρησης, έτσι τουλάχιστον 1 υπηρεσία έχουν λάβει το 75,6% των επιχειρήσεων με 6+ απασχολούμενους, το 68,2% των επιχειρήσεων με 1-5 απασχολούμενους και το 50,5% των επιχειρήσεων χωρίς απασχολούμενο προσωπικό.

Σχόλια:

Η έκδοση πιστοποιητικών ΓΕΜΗ ή άλλων είναι η κύρια υπηρεσία την οποία χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου (55,9%).
Άλλες υπηρεσίες τις οποίες έχουν χρησιμοποιήσει οι επιχειρήσεις είναι:
η λήψη πληροφόρησης για επιδοτούμενα προγράμματα (19,5%) η οποία όπως προκύπτει έχει ληφθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από επιχειρήσεις με 1-5 απασχολούμενους (26,2%) και σε μικρότερο από επιχειρήσεις χωρίς απασχολούμενους (11,2%)
η υπηρεσία «Μιας στάσης» την οποία έχουν χρησιμοποιήσει για την ίδρυση της εταιρείας τους
η παρακολούθηση διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων (14,8%)
Όλες οι άλλες υπηρεσίες έχουν ληφθεί σε μικρά ποσοστά.
Αδυναμίες – προτάσεις βελτίωσης
Από την ερώτηση: «Πείτε μας τυχόν αδυναμίες που έχετε εντοπίσει κατά τη συνεργασία σας με το Επιμελητήριο Αχαΐας , τυχόν προτάσεις σας για τρόπους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ή αναφέρετε νέες υπηρεσίες ή δράσεις που θέλετε να αναλάβει καθώς και οτιδήποτε άλλο θα βελτίωνε τη λειτουργία του Επιμελητηρίου: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ»

Σχόλια:

Ζητήθηκε από τους επιχειρηματίες να αναφέρουν τυχόν αδυναμίες στην συνεργασία τους με το Επιμελητήριο Αχαΐας ή πιθανές προτάσεις βελτίωσης της συνεργασίας.
«Καμιά αδυναμία» στην λειτουργία του Ε.Α. αναφέρει το 17,2% ενώ το 29,3% δηλώνει ότι «δεν γνωρίζει». Το 53,5% αναφέρει αδυναμίες ή προτάσεις βελτίωσης.
Η «έλλειψη επικοινωνίας» μεγαλύτερη καθώς αναφέρεται από το 35,7% των επιχειρηματιών, η έλλειψη ενημέρωσης για προγράμματα χρηματοδότησης ακολουθεί με 24,2%, ενώ το 11,4% θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη οργάνωση.

«Δέσμευση» με το Επιμελητήριο Αχαΐας
Από την ερώτηση: «Αν η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Αχαΐας αλλάξει από υποχρεωτική σε προαιρετική, είστε διατεθειμένος να συνεχίσετε να είστε μέλος;»

Σχόλια:

Εάν η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο αλλάξει από υποχρεωτική σε προαιρετική το 46,1% των επιχειρήσεων θα συνεχίσουν να είναι μέλη ενώ το 40,4% θα σταματήσουν. Το 13,5% δεν γνωρίζει τι θα κάνει. Δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις απόψεις των επιχειρήσεων διαφορετικών τμημάτων, έδρας, μεγέθους.
Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στις απαντήσεις που δίνουν οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση τουλάχιστον 1 υπηρεσίας του Ε.Α. την τελευταία πενταετία οι οποίες σε ποσοστό 54% δηλώνουν ότι θα παραμείνουν μέλη του Επιμελητηρίου σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία οι οποίες σε ποσοστό 55,6% δηλώνουν ότι θα σταματήσουν να είναι μέλη του ΕΑ.
Προτεραιότητες του Επιμελητηρίου
Αυθόρμητες αναφορές
Από την ερώτηση: « Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχολείται κατά προτεραιότητα το Επιμελητήριο Αχαΐας; Ποια είναι τα πιο σημαντικά για εσάς προσωπικά και την επιχείρηση σας; Πείτε το σημαντικότερο; Το δεύτερο πιο σημαντικό; Το τρίτο πιο σημαντικό;» ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σχόλια:

Οι απόψεις των επιχειρηματιών για τις προτεραιότητες του Επιμελητηρίου Αχαΐας καταγράφηκαν αρχικά με αυθόρμητες απαντήσεις και μετά δήλωσαν την σημαντικότητα σε 12 σημαντικούς τομείς ενασχόλησης που τους αναφέρθηκαν.
Στις αυθόρμητες απαντήσεις (γράφημα 6), σύμφωνα με την πλειονότητα των επιχειρήσεων προτεραιότητες του ΕΑ είναι η ενημέρωση των επιχειρηματιών για επιδοτούμενα προγράμματα (50,8%), το ενδιαφέρον για τους μικρομεσαίους (36,7%) και η παροχή ενημέρωσης για οικονομικά ζητήματα (26,7%).

Αναφορές με υποβοήθηση
Από την ερώτηση: «Πόσο σημαντικά είναι τα θέματα που θα σας αναφέρω και με τα οποία πρέπει να ασχολείται κατά προτεραιότητα το Επιμελητήριο Αχαΐας;

Σχόλια:

  • Αναφέροντας τους 12 τομείς – θέματα και ζητώντας οι επιχειρηματίες να πουν το βαθμό σημαντικότητας για κάθε ένα από αυτά, προέκυψε ότι τα θέματα που οι επιχειρηματίες θεωρούν σημαντικά και με τα οποία πρέπει να ασχολείται κατά προτεραιότητα το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι να αποτελεί ισχυρό μοχλό πίεσης προς την εκάστοτε κυβέρνηση, θέλουν να υποστηρίζει συμβουλευτικά τα μέλη του αλλά και παρέχει πληροφορίες για επιδοτούμενα προγράμματα.