Στις 23 Ιανουαρίου 2024 με την συμμετοχή υπαλλήλων  των Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας – Δημόσιας Υγείας, πραγματοποιήθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Γεωργίας Ντάτσικα ευρεία σύσκεψη και με την συμμετοχή των φορέων των κατασκηνώσεων,  για την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών, προκειμένου να αδειοδοτηθούν την τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο. Οι φορείς των κατασκηνώσεων υποχρεούνται μέχρι 16 Απριλίου 2024, να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

  • Έγκριση περιβαλλοντικών  όρων 
  • Υπεύθυνη δήλωση περί στελεχών και προσωπικού 
  • Πίνακα σχετικά με τις κατασκηνωτικές περιόδους και αριθμό παιδιών 
  • Ημερομηνία έναρξης και λήξης λειτουργίας κατασκηνωτικής περιόδου
  • Άδεια εγκατάστασης του Ν. 4280/2014

Σχέδιο πρότασης.