Μέσα από τον αθλητισμό αποδεικνύεται ότι τα παιδιά, στέλνουν μήνυμα αγάπης, φιλίας, ελπίδας και αισιοδοξίας από την Κλειτορία μέσα από την δράση τους..

«Όλοι μαζί μπορούμε – Ο αθλητισμός μας ενώνει»

Μικροί ποδοσφαιριστές σε δράση!

Τα Δημοτικά Διαμερίσματα Κλειτορίας και Δάφνης στέλνουν μήνυμα αγάπης, φιλίας, ελπίδας και αισιοδοξίας από την Κλειτορία μέσα από την δράση των μικρών ποδοσφαιριστών (ηλικία 6 -9 και 10-12)

Ο αθλητισμός είναι μια διεθνής γλώσσα που μπορεί να βοηθήσει στη γεφύρωση διαφορών και στην προώθηση σημαντικών αξιών απαραίτητων για μια διαρκή ειρήνη.

Ο αθλητισμός διδάσκει σημαντικά μαθήματα ζωής για την τιμή, το ήθος, την αποδοχή του διαφορετικού, τoν αλληλοσεβασμό και τη συνεργασία. Προωθεί την ισότητα για όλους και γεφυρώνει τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων στερεώνοντας τις φιλίες και τις σχέσεις. Όλοι μαθαίνουν πώς να κερδίζουν και πώς να χάνουν έντιμα. Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ξυπνήσει τη φαντασία και να ανεβάσει το αθλητικό πνεύμα, την αθλητική άμιλλα, έχει τη δύναμη να ενώσει να γεφυρώσει κι όχι να χωρίσει.

Το όραμά μας ξεκάθαρο, αρμονική συνεργασία, φιλία μεταξύ διαφορετικών συλλόγων, ομάδων, ενέχει δυσκολίες, όχι όμως αξεπέραστες.