Μεταμόρφωση του Σωτήρος (6.8.2023)

Πανηγυρίζει στο Μέγα Δέρειο του Έβρου

(25 Χιλιόμετρα από τα Ελληνοτουρκικά Σύνορα)

Οι  Συνεργάτες μας Διανέμουν την «Φωτεινή Γραμμή»,

 που «Ρίχνει άπλετο φως κάθε στιγμή»

(Τριμηνιαίον Περιοδικόν Ιστορικού, Πολιτιστικού, Οικολογικού Και Κοινωνικού Περιεχομένου- Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρος)

 7.9.2023

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/φωτεινή-γραμμή/μεταμόρφωση-του-σωτήρος-6-8-2023-πανηγυρίζ/

Μεταμόρφωση του Σωτήρος (6.8.2023) 

Πανηγυρίζει στο Μέγα Δέρειο του Έβρου 

(25 Χιλιόμετρα από τα Ελληνοτουρκικά Σύνορα) 

Οι  Συνεργάτες μας Διανέμουν την «Φωτεινή Γραμμή», 

που «Ρίχνει άπλετο φως κάθε στιγμή» 

(Τριμηνιαίον Περιοδικόν Ιστορικού, Πολιτιστικού, Οικολογικού Και Κοινωνικού Περιεχομένου- Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρος)

7.9.2023

Δυστυχῶς πολὺ καθυστερημένα, λόγῳ τῆς μεγαλειώδους ἐκδηλωσεώς μας τὴν 3.9.2023 εἰς τὴν Ἀθήνα καὶ τῆς κυκλοφορίας τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεῦχος 86, μόλις τώρα δυνάμεθα νὰ ἀναφερθῶμε εἰς τὴν σπουδαιοτάτη, λόγῳ θέσεως καὶ ἡμερομηνίας, Θεία Λειτουργία, ὅπου χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ. κ. Δαμασκηνὸς τὴν 6η Αὐγούστου 2023 εἰς τὸν ἐξωραϊσμένο Ἱερὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν ἀπομεμακρυσμένη ἐνορία τοῦ Μεγάλου Δερείου.

Τὴν Θεία Λειτουργία παρακολούθησαν ὁ Ὑποδιοικητὴς τῆς 50ῆς Ταξιαρχίας Συνταγματάρχης Ἐμμανουὴλ Χλαμπουτάκης μὲ τοὺς στρατιωτικούς μας, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ φίλος μας κύριος Σεραφεὶμ Βασιλείου, Ταγματάρχης Διαβιβάσεων, Διοικητής 50ου Λόχου Διαβιβάσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Σουφλίου Μιχαὴλ Πιτιακούδης, ὁ ἐνεργὸς συνεργάτης μας Διοικητὴς τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Σουφλίου Χαράλαμπος Βομβέλλης καὶ ἀρκετοὶ πιστοί.( ἲδε συν. Φωτ.1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑΤΟΣ

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ κύριος Ἀστυνομικὸς Διοικητὴς διεμοίρασε ἰδιοχείρως στοὺς προσελθόντες τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή».

Ὁ κύριος Βομβέλλης, μελλοντικὸς Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπως πάντα, ἐφρόντισε διὰ τὴν διανομὴ τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», μὲ τὸ ὁποῖο ἐμψυχώνει τοὺς ἐλάχιστους χριστιανοὺς τῶν ἐκεῖ περιοχῶν καὶ τοὺς διαφωτίζει νὰ εἶναι ἀνεκτικοὶ καὶ συνεργάσιμοι καὶ μὲ τοὺς ἀλλοθρήσκους Ἕλληνας. (ἲδε συν. Φωτ.2)

  κύριος Σεραφείμ Βασιλείου, διανέμων τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ποὺ βρίσκεται στὸ Στρατόπεδο στὸ Σουφλὶ Ἕβρου, συναγωνίζεται τὸν κ. Βομβέλλη καὶ κρατοῦνται ἰσορροπίες μεταξὺ ὀρθοδόξων χριστιανῶν καὶ μωαμεθανῶν ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος. .(ἲδε συν. Φωτ.3)

Τέτοιοι ἰθύνοντες ἀκρίτες προσφέρουν σπουδαιότατο ἔργο εἰς τὴν παραμεθόρια περιοχὴ ποὺ ὑπηρετοῦν!!!!!! 

Τοὺς συγχαίρομεν καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας.

Μακάρι καὶ εἰς τὰς ὑπολοίπους παραμεθορίους περιοχὰς οἱ ἀκρίτες μας νὰ μιμοῦνται τοὺς ἄοκνους φρουροὺς, κύριον Βομβέλλη καὶ κύριον Βασιλείου, εὐχόμενοι ταυτοχρόνως καὶ οἱ πολιτικοὶ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος νὰ μὴ γκρεμίζουν ὅ,τι οἰκοδομοῦν οἱ ἔνστολοι, οἱ ψαρΆδες μας καὶ ἐν γένει οἱ χωρικοί μας εἰς τὶς παραμεθόριες περιοχές..(ἲδε συν. Φωτ.4)

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/φωτεινή-γραμμή/μεταμόρφωση-του-σωτήρος-6-8-2023-πανηγυρίζ/