Κατά την υποδοχή του πρωθυπουργού, ο Παύλος Σατολιάς αναδεικνύει την αναπτυξιακή πορεία του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και την επιτυχία της φέτας στις αγορές, με κύκλο εργασιών 44,1 εκατ. ευρώ. Τονίζει τη συμβολή του στην υπαίθρια ανάπτυξη και τη σημασία των Αγροτικών Συνεταιρισμών. Επισημαίνει τις προκλήσεις για τους κτηνοτρόφους, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι ελληνοποιήσεις και οι διακυμάνσεις στις τιμές από το «χωράφι στο ράφι», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρά πρόστιμα σε όσους αισχροκερδούν και υποστήριξη στους παραγωγούς για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της υπαίθρου.

Δείτε μέρος των δηλώσεών του στο παρακάτω βίντεο: