Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών «FRESKON», 11-13 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου προτίθεται να συμμετάσχει στο Διεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών FRESKON, που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, από 11-13 Απριλίου 2024.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Διεθνές Εμπορικό  Γεγονός Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών «FRESKON», 11-13 Απριλίου, στη  Θεσσαλονίκη 

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου προτίθεται να  συμμετάσχει στο Διεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών FRESKON, που θα  πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, από  11-13 Απριλίου 2024. 

Η FRESKON αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός Φρούτων και Λαχανικών που διεξάγεται στην  περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είναι μία επαγγελματική έκθεση που  πολύ γρήγορα έγινε ο στρατηγικός σύνδεσμος ανάμεσα στις εταιρείες που διακινούν φρέσκα φρούτα  & λαχανικά και τις διεθνείς αγορές. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα διεθνές σημείο συνάντησης  εταιρειών, παραγωγών και εμπόρων μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η ανάπτυξη του εμπορίου και  των εξαγωγών, η ανάδειξη εξαιρετικών προϊόντων φρούτων και λαχανικών και η διεύρυνση  συνεργασιών μέσα από μια ποιοτική εκθεσιακή διοργάνωση, πρόγραμμα B2B συναντήσεων, Διεθνή  Συνέδρια, παράλληλες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις καινοτόμων προϊόντων, ομιλίες, κ.λπ. 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: 

  • Φρέσκα φρούτα και λαχανικά 
  • Βιολογικά προϊόντα 
  • Μηχανήματα, υλικά συσκευασίας & τυποποίησης 
  • Εταιρείες μεταφορών και logistics 
  • Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου. 

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον κλάδο της  αγροδιατροφής και εξαγωγών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση μέσω της Περιφέρειας  Πελοποννήσου, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας συμπληρωμένη αίτηση, (που  μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr στο e 

mail: tourismos@arcadia.gr, έως και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, με ταυτόχρονη κοινοποίηση  στο mail του Επιμελητηρίου Αρκαδίας info@arcadianet.gr με θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ FRESKON Ο μέγιστος αριθμός των επιχειρήσεων, που θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται στους δεκαπέντε (15). Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνεται  με χρονική σειρά προτεραιότητας αλλά και με γνώμονα την ανάγκη εκπροσώπησης, κατά το δυνατό, περισσότερων Περιφερειακών Ενοτήτων. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης θα τηρηθεί  μεν η αναφερόμενη σειρά προτεραιότητας, αλλά, παράλληλα, θα πρέπει εντός τριών ημερών από την  τελική ανακοίνωση συμμετοχής να κατατεθεί και το ποσό της εγγραφής. Σε περίπτωση ακύρωσης, το  ποσό αυτό επιστρέφεται μόνον στην περίπτωση αναπλήρωσης της θέσης. 

Σημειώνεται ότι, το προβλεπόμενο κόστος συμμετοχής για ένα περίπτερο επιφάνειας 5 μ2 θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων και δεν θα ξεπερνά τα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τον κάθε εκθέτη. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2713 610 171 (κα Καράμπελα)