Η αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου , Αθήνα Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 Η βουλευτής Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε προς τους υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας ερώτηση με θέμα «Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών στα όρια της λειτουργίας τους μετά την άδικη κατανομή των 270 θέσεων ΕΣΥ που μετατράπησαν σε θέσεις ΔΕΠ».

           Σύμφωνα με το  υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 18414/07-11-2023  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Διαβίβαση πράξης έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024” και με την υπ.αρ. 26/31-10-2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου κατανεμήθηκαν στις Ιατρικές Σχολές/Τμήματα των Α.Ε.Ι. θέσεις μελών ΔΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις θέσεις ΕΣΥ δόθηκαν στα 7 Πανεπιστήμια που έχουν Ιατρικά Τμήματα 270 θέσεις ως εξής:

 1. ΕΚΠΑ 101
 2. ΑΠΘ 68
 3. ΔΠΘ 21
 4. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 30
 5. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 15
 6. Πανεπιστήμιο Πατρών 15
 7. Πανεπιστήμιο Κρήτης 20

          Στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, τα έτη 2022 και 2023 κενώθηκαν συνολικά δεκαοκτώ (18) θέσεις μελών ΔΕΠ, που θεράπευαν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, οι οποίες παραμένουν κενές δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Τμήματος, τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην κάλυψη των κλινικών αναγκών.

         Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο αναστολής των προσλήψεων, λόγω μεσοπρόθεσμου προγράμματος και μνημονικών δεσμεύσεων, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών αποστελεχώθηκε, καθώς το έτος 2010 υπηρετούσαν εκατόν πενήντα έξι (156) μέλη ΔΕΠ, ενώ σήμερα υπηρετούν εκατόν δεκατρία (113) μέλη ΔΕΠ.

          Επιπροσθέτως, τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής, προσφέρουν σημαντικό κλινικό έργο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών το οποίο καλύπτει τις ανάγκες όλης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με αποτέλεσμα η ανάγκη στελέχωσης και υποστήριξης των Πανεπιστημιακών Κλινικών να είναι επιτακτική.

            Κατόπιν των ανωτέρω το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Ιατρικής ειδικότερα δεν μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του παρέχοντας απρόσκοπτα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και κλινικό έργο.

        Η βουλευτής Αχαΐας ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών να στελεχωθεί άμεσα και να λειτουργήσει απρόσκοπτα και ομαλά, αν είναι στις προθέσεις του Υπουργού η ενίσχυση των Πανεπιστημιακών Κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και αν υπάρχει η βούληση για κατανομή επιπλέον πιστώσεων στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ

                                Προς τους Υπουργούς 

                  Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας

Θέμα: «Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών στα όρια της λειτουργίας τους μετά την άδικη κατανομή των 270 θέσεων ΕΣΥ που μετατράπησαν σε θέσεις ΔΕΠ». 

Σύμφωνα με το  υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 18414/07-11-2023  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Διαβίβαση πράξης έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024” και με την υπ.αρ. 26/31-10-2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου κατανεμήθηκαν στις Ιατρικές Σχολές/Τμήματα των Α.Ε.Ι. θέσεις μελών ΔΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις θέσεις ΕΣΥ δόθηκαν στα 7 Πανεπιστήμια που έχουν Ιατρικά Τμήματα 270 θέσεις ως εξής:

 1. ΕΚΠΑ 101
 2. ΑΠΘ 68
 3. ΔΠΘ 21
 4. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 30
 5. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 15
 6. Πανεπιστήμιο Πατρών 15
 7. Πανεπιστήμιο Κρήτης 20

Στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, τα έτη 2022 και 2023 κενώθηκαν συνολικά δεκαοκτώ (18) θέσεις μελών ΔΕΠ, που θεράπευαν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, οι οποίες παραμένουν κενές δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Τμήματος, τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην κάλυψη των κλινικών αναγκών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο αναστολής των προσλήψεων, λόγω μεσοπρόθεσμου προγράμματος και μνημονικών δεσμεύσεων, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών αποστελεχώθηκε, καθώς το έτος 2010 υπηρετούσαν εκατόν πενήντα έξι (156) μέλη ΔΕΠ, ενώ σήμερα υπηρετούν εκατόν δεκατρία (113) μέλη ΔΕΠ.

Επιπροσθέτως, τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής, προσφέρουν σημαντικό κλινικό έργο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών το οποίο καλύπτει τις ανάγκες όλης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με αποτέλεσμα η ανάγκη στελέχωσης και υποστήριξης των Πανεπιστημιακών Κλινικών να είναι επιτακτική.

Κατόπιν των ανωτέρω το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Ιατρικής ειδικότερα δεν μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του παρέχοντας απρόσκοπτα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και κλινικό έργο. 

Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Επειδή, το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών έχει μεγάλο αριθμό εισακτέων,

Επειδή, απαιτείται η επιπλέον κατανομή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον θέσεων μελών ΔΕΠ για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

 Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

 • Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών να στελεχωθεί άμεσα και να λειτουργήσει απρόσκοπτα και ομαλά;
 • Είναι στις προθέσεις του Υπουργού η ενίσχυση των Πανεπιστημιακών Κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών;
 • Υπάρχει η βούληση για κατανομή επιπλέον πιστώσεων στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών;