Ο εμπαιγμός και η ταλαιπωρία των 90 εργαζομένων στην καθαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών δεν έχει τέλος.

Μετά τις ηρωικές κινητοποιήσεις που έκαναν επί 5 χρόνια οι συμβασιούχοι στην καθαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών προκειμένου να διασφαλίσουν την εργασία τους απέναντι στη μεθόδευση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την ανάθεση της καθαριότητας σε εργολάβο· μετά από τις κολοβές παρατάσεις που έλαβαν και πάντα με τη δαμόκλειο σπάθη του εργολάβου να κρέμεται από πάνω τους∙ μετά τις υποσχέσεις ότι θα έρθει νομοθετική διάταξη όπου θα τους δινόταν επιτέλους μια καθαρή και αξιοπρεπής παράταση, στη νέα νομοθετική πρωτοβουλία η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξαναγυρνάει στη γνωστή μεθόδευση: Η εργασία και η ζωή των εργαζομένων είναι σε ομηρία.
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που σήμερα εισήχθη στην Βουλή , στο άρθρο 74, προβλέπεται μόλις 3μηνη παράταση και μάλιστα με τον απαράδεκτο και απειλητικό όρο για τους εργαζομένους ότι αυτή η σύμβαση λύεται ανά πάσα στιγμή που η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση σε εργολάβο ολοκληρωθεί.
ΖΗΤΑΜΕ:
Παράταση των ατομικών συμβάσεων των 90 εργαζομένων μέχρι 31/12/24 (ή κατ’ ελάχιστο 31/6/24)
Απαλοιφή του όρου « μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σε εργολάβο»
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Μπούρας να λάβει καθαρή θέση υπέρ της προστασίας της εργασίας των 90 εργαζομένων και κατά της ανάθεσης της καθαριότητας του Πανεπιστημίου σε εργολάβο.