Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, συμμετείχε διαδικτυακά στη Γενική Συνέλευση του von Karman Institute, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 στις Βρυξέλλες.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν ο απολογισμός των δράσεων του Ινστιτούτου, ερευνητικά & εκπαιδευτικά επιτεύγματα, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που υλοποιούνται, το πενταετές σχέδιο για το 2023-2027, η παρούσα χρηματοοικονομική του κατάσταση, καθώς και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το 2024.
Ο Αντιπεριφερειάρχης, Φωκίων Ζαΐμης, ως εκπρόσωπος της ΠΔΕ αλλά και με την ιδιότητα του εθνικού εκπροσώπου – κατόπιν μνημονίου συνεργασίας της ΠΔΕ με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε σχετικά: «Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή της Περιφέρειας διότι αφενός στηρίζουμε οικονομικά μεταπτυχιακούς φοιτητές για ένα έτος και αφετέρου προωθείται η διασύνδεση του Ινστιτούτου με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής».
Το Ινστιτούτο έχει ως στόχο την έρευνα στους τομείς της αεροναυτικής, της αεροδιαστημικής, της περιβαλλοντικής επιστήμης, των μηχανών εσωτερικής καύσης και της προώθησης.