Την Τετάρτη 14/2/2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου CLLD/LEADER με τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Μ. Φλουρή. Στη συνάντηση συμμετείχε η Γενική Δ/ντρια – Συντονίστρια του Προγράμματος CLLD/LEADER Αχαΐας κα Ηρώ Τσιμπρή, της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και μέλος της Συντονιστικής του Δικτύου.
Αποφασίστηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Δικτύου ΟΤΔ LEADER.
Ενδεικτικά αντικείμενα του μνημονίου συνεργασίας θα αποτελέσουν:
• η σύνδεση των Ειδικών μορφών Τουρισμού (ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ , ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ, ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ κλπ) που εντάσσονται στην Στρατηγική Ανάπτυξης του Yπουργείου Τουρισμού με τις δραστηριότητες Διατοπικών Συνεργασιών των προγραμμάτων LEADER
• η συνεργασία για τη βελτίωση του Θεσμικού πλαισίου, όπως ΚΥΑ Καταλυμάτων αγροτουρισμού, πιστοποίηση επισκέψιμων χώρων (οινοποιεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία κτλ)
• η συνεργασία για τη προώθηση των ειδικών σημάτων που εκδίδουν για την εισαγωγή τους στα κριτήρια των Ιδιωτικών επενδύσεων των προγραμμάτων LEADER
• η διερεύνηση και αποτύπωση ενός κοινού πλαισίου και οδικού χάρτη συνεργασίας με περιφερειακή επικέντρωση και λοιπές δράσεις ενημέρωσης και κοινής συμμετοχής στην υλοποίηση των πολιτικών του Υπουργείου Τουρισμού.