Την ιδιαίτερη ικανοποίησή της εξέφρασε η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, για την υπογραφή της απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρο Σκυλακάκη. 

Τις προηγούμενες ημέρες, η Υφυπουργός, είχε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των συναρμοδίων φορέων κατά την οποία, συζητήθηκαν διεξοδικά οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν, προκειμένου να κατασκευαστούν τα αναγκαία αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, εντός δασών και δασικών εκτάσεων των καμένων περιοχών των Τοπικών Κοινοτήτων Ροδιάς, Ελαιώνα, Ζαχλωριτίκων, Μαμουσιάς, Διακοπτού, Καθολικού και Τραπέζης, της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού, του Δήμου Αιγιαλείας, της Π.Ε. Αχαΐας. 

Πιο συγκεκριμένα τα έργα, αφορούν στην συγκράτηση του εδάφους, την μείωση της επιφανειακής απορροής και της ταχύτητας ροής των υδάτων και φερτών υλικών καθώς και έργων άρσης καταπτώσεων, καθαρισμού των τάφρων απορροής των ομβρίων υδάτων και μόρφωσης της τελικής επιφάνειας του καταστρώματος των χωμάτινων οδών πρόσβασης – προσέγγισης των προτεινόμενων έργων που έχουν υποστεί σημαντική κάλυψη από φερτά υλικά και καταπτώσεις, λόγω των μέχρι τώρα βροχοπτώσεων στην προαναφερόμενη καμένη περιοχή. 

Ειδικοτερα, τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα συνίστανται:

α) στην κατασκευή κατ’ ελάχιστον 74.559,00 τρεχ. μέτρων κορμοδεμάτων (μονά ή σύνθετα) ύψους έως 30 εκ.,

β) στην κατασκευή κατ’ ελάχιστον 240 κορμοφραγμάτων (ύψους έως 1,10 εκ.) 619,50 τετρ. μέτρων,

γ) στην κατασκευή κατ’ ελάχιστον 459 κορμοφραγμάτων 1.134,00 τετρ. μέτρων με χρήση στύλων εξηλεκτρισμού μέσης διαμέτρου 0,20 μ. με μεταφορά σε απόσταση πενήντα χιλιομέτρων,

δ) στον καθαρισμό και μόρφωση κατ’ ελάχιστον 21.929,73 τρεχ. μέτρων τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος και 

ε) στην άρση κατ’ ελάχιστον 98.025,89 κυβ. μέτρων καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.