Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή 16-01-2023

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, με φυσική παρουσία και δια τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Δείτε τη 1η Ειδική και 2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων

Παρακολουθήστε τη 1η Ειδική και 2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2021 https://youtu.be/p1b5xpiKktw