Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Δείτε τη 1η Ειδική και 2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων

Παρακολουθήστε τη 1η Ειδική και 2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2021 https://youtu.be/p1b5xpiKktw