Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

ΜΠΟΣΙ: Σε τροχιά υλοποίησης ένα σημαντικό έργο στον οικισμό Μπόσι.

0
Διαχρονική στρατηγική προτεραιότητα για την σημερινή δημοτική αρχή, είναι η βελτίωση και αναβάθμιση των αξόνων αυτών, έργα που αφορούν στην σταθεροποίηση του δρόμου, την αποτροπή πρόκλησης ζημιών από όμβρια ή επιφανειακά ύδατα, και φθσικά...