Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος: «Η Παιδεία Μετάληψις Αγιότητος εστί» (Ιερός Χρυσόστομος)

Εν Καμενιάνοις τη 22α Σεπτεμβρίου 2023 «Η Παιδεία Μετάληψις Αγιότητος εστί» (Ιερός Χρυσόστομος) Παρατίθενται φωτοαντίγραφα εικόνων:  Των Τριών Ιεραρχών και του Ιωάννου του Θεολόγου.    Εις τους παράγοντες του Μεγάλου Ξεσηκωμού του Γένους συγκαταριθμείται και η Πνευματική...

Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος: Από μικρό πουρνάρι βγαίνει τρανός λαγός (Λαϊκή παροιμία)

Από μικρό πουρνάρι βγαίνει τρανός λαγός (Λαϊκή παροιμία) Τρία αστέρια λαμπερά κάτω από τα αετώματα και ανάμεσα εις τις πτυχώσεις μιας πανέμορφης βεντάλιας της Ερυμανθίου Καπρίβαινας. Πρόκειται για τρία μικρά χωριά του Συλλόγου μας Καμενιανιτών-Δροβολοβιτών-Δεσινιωτών. Είναι...