Τετάρτη, 4 Αυγούστου, 2021

Μία προσωπική εμπειρία του γράφοντος από ακραίον χουλιγκανισμόν – Γενική τοποθέτησις

Γράφει ο Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος. Απρίλιος 1989: Είχα μεταβεί εις το Λονδίνον εις τα πλαίσια μελέτης του φαινομένου της βίας κατά τις αθλητικές διοργανώσεις.  Την 15ην του ιδίου μηνός παρακολουθούσα ποδοσφαιρικόν αγώνα εις το γήπεδον της Άρσεναλ. Κατά...

Χουλιγκανισμός – γράφει ο Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος.

Συνέχεια εκ του προηγουμένου Χουλιγκανισμός Μία από τις  μορφές του ωργανωμένου εγκλήματος είναι και ο χουλιγκανισμός.  Ο όρος είναι γνωστός και είθισται να αποδίδεται εις την βίαν κατά τις αθλητικές διοργανώσεις. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς....

Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος: Το ωργανωμένον έγκλημα

Το ωργανωμένον έγκλημα  Ι. ΓΕΝΙΚΩΣ: Η INTERPOL υιοθέτησε με απόφασίν της το 1998, εις τα πλαίσια του πρώτου συμποσίου για το ωργανωμένον έγκλημα, το οποίον συμπόσιον επραγματοποιήθη εις την Λυών της Γαλλίας, τον ακόλουθον...

Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος: Στρουθοκαμηλισμός έναντι του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Καμενιάνοι 30 Ιουνίου 2021 Στρουθοκαμηλισμός έναντι του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ Την 21ην Δεκεμβρίου 2020, η έγκριτος Ιστοσελίδα KalavrytaPress εφιλοξένησε δημοσίευμά μου υπό τον προαναφερόμενον τίτλον. Εις το εν λόγω δημοσίευμα επισημαίνω, κάνω έκκλησιν για την προσοχήν όλων μας εις...

Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος: Η εγκληματικότης εν μέσω κρίσεων.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ: Τελευταία γίνεται λόγος για έξαρσιν της εγκληματικότητος. Αν παρακολουθήσωμε την εμφάνισιν και την πορείαν του εγκλήματος μέσα εις τον χρόνον, παρατηρούμεν ότι το φαινόμενον έχει ιστορικόν βάθος. Εμφανίζεται κοντά με την δημιουργίαν...

Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος: Εις τα Καλάβρυτα το πρώτον εκτύπησεν η καρδιά της Παλιγγενεσίας...

Τον Φεβρουάριον του έτους 2011 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος απευθύνεται εις τον κ. Πρωθυπουργόν και αιτείται την παρέμβασίν του, τονίζων άμα ότι: «Εις ημέρες κρίσεως δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος να κτυπάμε...

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ – Η ληστεία στη Χώρα μας…γράφει ο Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ Η ληστεία στη Χώρα μας Παρατίθεται φωτογραφία του λήσταρχου Καραθανάση. Άρθρο 380 Π.Κ., ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4619/2019, Φ.Ε.Κ. 95/11-6-2019. Παρατίθεται φωτογραφία των ληστάρχων Ρεντζαίων. Ι. Ορισμός: 1. Όποιος με σωματική βία...

Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος: Μάιος 1927 – Μάιος 2021 ενενήκοντα τέσσαρα (94) έτη

Στις 2 τρέχοντος μηνός επέλεξεν ο Κύριος να καλέση εις την αιωνιότητα μία σπάνια μορφή καλού κἀγαθού ανδρός, έναν συμπατριώτην μας, έναν των αρχόντων της περιοχής Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων του Δήμου Καλαβρύτων, τον Κωνσταντίνον...

Να παραμερίζουμε το κοινωνικό μας πρόβλημα της αλληλοφαγωμάρας, το οποίον ήταν οξύ και στην...

γράφει ο Γεώργιος Φωτόπουλος. Το ιδιαίτερο νόημα των εκδηλώσεων στον Ι. Ναό Ζωοδόχου Πηγής Δροβολοβού Στις 3 Μαΐου, ημέραν εορτής του ανωτέρω Ι. Ναού – ο οποίος δίνει ιδιαίτερη λαμπρότητα στην απόκρημνη βραχώδη περιοχήν των ανατολικών...

Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος – «Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας»

«Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας»    (Πλάτων)    Προσφάτως η ανθρωπότης ευρέθη αντιμέτωπος με μίαν συμφοράν, την Πανδημίαν του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ. Η συμφορά αυτή,  με τις μεταλλάξεις τις οποίες παρουσιάζει ο ΙΟΣ, ούτε λίγο ούτε πολύ ομοιάζει με Λερναίαν Ύδραν....

Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος: «Τ’ αντρειωμένου ο θάνατος δίνει ζωή στη νιότη»

«Τ’ αντρειωμένου ο θάνατος δίνει ζωή στη νιότη»    (ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ)    Την 22αν τρέχοντος μηνός ο Κύριος εκάλεσεν εις την αιωνιότητα τον φίλον και συνάδελφόν μου, Αξιωματικόν Αστυνομίας εν συντάξει, Παναγιώτην Γιαννόπουλον – Παρεδρόπουλον του Κωνσταντίνου από...