Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2022

Εκκλησία – Παιδεία – Πολιτισμός….γράφει ο Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος

Είναι τρία απόρθητα φρούρια ενάντια εις το ωργανωμένον έγκλημα και εις τον ολέθριον συγκρητισμόν της «Νέας Εποχής». Παρατίθεται σχετική φωτογραφία.     Ι. ΓΕΝΙΚΑ:  Την 19ην Ιουλίου 2021 η Έγκριτος Εφημερίδα Kalavryta Press του κ. Καμπέρου Χρήστου...

Γεώργιος Φωτόπουλος: Αξιολόγησις καταστάσεων εν σπουδή και συναισθηματική φορτίσει

Ι. ΓΕΝΙΚΑ:  Προσφάτως η Έγκριτος Εφημερίδα Kalavryta Press του κ. Καμπέρου Χρήστου εφιλοξένησε δημοσίευμά μου, υπό τον τίτλον: «Αντιμετώπισις Εκτάκτων Αναγκών – Συμφορών Ειρηνικής Περιόδου».  Όμως συμβαίνει ένιοι των φίλων μου αναγνωστών, ενίοτε διαπνεόμενοι προφανώς από...

Γεώργιος Φωτόπουλος: Το φως, το οποίον θα εκπέμψη, είναι η Χάρις και η Αγάπη...

Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, φίλες και φίλοι. Εντός ολίγων ωρών ο ★, τον οποίον είδαν οι Μάγοι εις την Ανατολήν, θα σταθή υπεράνω των κεφαλών μας, εν μέσω ενός λοιμού τον οποίον βιώνομε. Το φως, το οποίον θα...

Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος: Ο Ηρωϊκός θάνατος του πρώτου Έλληνος Στρατιώτου κατά τον Ελληνοϊταλικόν Πόλεμον...

Ο Ηρωϊκός θάνατος του πρώτου Έλληνος Στρατιώτου κατά τον Ελληνοϊταλικόν Πόλεμον 1940-1941:   (Συνέχεια εκ του προηγουμένου). Παρατίθεται φωτογραφία του Ανδριάντα και στοιχεία εκ του βιογραφικού του Στρατιώτου Μπουκουβάλα Γεωργίου.        Την 3ην Νοεμβρίου ε.ε. η Έγκριτος Εφημερίδα Kalavryta...

Το μεγαλείον της Φυλής μας. – Γράφει ο Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος

Οι γυναίκες και τα κορίτσια της Πίνδου, που μεταφέρουν πυρομαχικά εις τα Τμήματα πρώτης γραμμής, εκεί όπου ήταν αδύνατον να προσεγγίσουν τα ζώα των ορεινών εφοδιοπομπών.   Ο Ήρωας Υπολοχαγός (Λοχαγός από 1-11-1940) Διάκος Αλέξανδρος, εκ...

Πόθεν η Βασιλική προσηγορία εις τους Καμενιάνους – Γράφει ο Γεώργιος Φωτόπουλος:

Πρόκειται για παρατσούκλι, το οποίον έφερεν ο αείμνηστος Βασίλειος Παναγόπουλος του Νικολάου. Ούτος γεννηθείς εν έτει 1903 τις Καμενιάνους Καλαβρύτων, εις το χωριό μας, κάτοικος ομοίως εν ζωή, κατά την διάρκειαν του Β΄ Βαλκανικού...

Πρόσκλησις εις την Αιωνιότητα…..γράφει ο Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος

Ένα ακόμη  μέλος του Συλλόγου μας Καμενιανιτών, Δροβολοβιτών, Δεσινιωτών, εκάλεσεν ο Κύριος εις την αιωνιότητα την 12ην τρέχοντος μηνός. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνον Βορύλλαν του Νικολάου και Παναγιώτας, ετών 81, αγροτοκτηνοτρόφον εκ Κερτέζης Καλαβρύτων, κάτοικον...

Αθλητικόν Ιδεώδες και Τύχη Αγαθή – Γράφει ο Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος

Συνέχεια εκ προηγουμένου  Την 15ην του προηγουμένου μηνός η Έγκριτος Εφημερίς Kalavryta Press του κ. Καμπέρου Χρήστου εφιλοξένησε κείμενόν μου υπό τον τίτλον: «Πρόσκλησις εις την αιωνιότητα». Το δημοσίευμα αφεώρα τον άρτι εκλιπόντα Παναγιώτην Λάμπον του...

Πρόσκλησις εις την αιωνιότητα – Γράφει ο Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος

Προσφάτως ο Κύριος εκάλεσε παρ’ Αυτώ τον Παναγιώτην Λάμπον του Γεωργίου και Ελένης εκ Δροβολοβού Καλαβρύτων, προκειμένου να τάξη τούτον εν Σκηναίς δικαίων και να τον συναριθμήση μετά των Αγίων. Ο Παναγιώτης εις όλην του...

Παρατσούκλια – Γράφει ο Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος

Παρατσούκλια Ρεβέκκα Ανδρέας Είχα αρχίσει να ασχολούμαι με τα παρατσούκλια των χωριών μας Καμενιάνων και Δροβολοβού. Όμως η επικαιρότης, όπως διεμορφώθη τελευταία, υπαγόρευσε να ανοίξω μίαν παρένθεσιν, προκειμένου ν’ ασχοληθώ με θέματα αυτής.  Επανερχόμενος και αύθις, τοποθετούμαι...

Μία προσωπική εμπειρία του γράφοντος από ακραίον χουλιγκανισμόν – Γενική τοποθέτησις

Γράφει ο Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος. Απρίλιος 1989: Είχα μεταβεί εις το Λονδίνον εις τα πλαίσια μελέτης του φαινομένου της βίας κατά τις αθλητικές διοργανώσεις.  Την 15ην του ιδίου μηνός παρακολουθούσα ποδοσφαιρικόν αγώνα εις το γήπεδον της Άρσεναλ. Κατά...