Το αντίγραφο ψηφιακής ταυτότητας είναι ένα έγγραφο που περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με αυτά που υπάρχουν στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.)

Μια νέα υπηρεσία μέσω του Gov.gr Wallet παρέχεται πλέον στους πολίτες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να βγάζουν ψηφιακό αντίγραφο της ταυτότητας σε μορφή PDF για οποιοδήποτε νόμιμη χρήση. Η διαδικασία δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις και είναι απλή.

Το μόνο που είναι απαραίτητο είναι ο χρήστης να έχει εγκατεστημένη την τελευταία έκδοση του Gov.gr Wallet στο κινητό του και αν όχι να προβεί στην ενημέρωσή της.

Η ενημέρωση κυκλοφόρησε στις 5 Φεβρουαρίου σε Play Store (Android) και σε Apple Store (iOS) και δίνει τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακού αντιγράφου σε αρχείο PDF.

Τα βήματα που καλείται ο χρήστης να κάνει είναι να ανοίξει την εφαρμογή και πάνω δεξιά να πατήσει το πεδίο αντίγραφο. Μόλις γίνει η επιλογή το αρχείο θα κατέβει και θα αποθηκευτεί στο κινητό τηλέφωνο.

Το αντίγραφο ψηφιακής ταυτότητας είναι ένα έγγραφο που περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με αυτά που υπάρχουν στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.). Περιλαμβάνει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR, έχει ισχύ φωτοαντιγράφου των στοιχείων του Δ.Α.Τ. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου απαιτείται φωτοτυπία του.

Να σημειώσουμε επίσης πως την κατάργηση έκδοσης και προσκόμισης πιστοποιητικών από τον πολίτη βάζει εντός της άνοιξης το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα προστεθούν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά όπως της γέννησης, της οικογενειακής κατάστασης, της ιθαγένειας, πιστοποιητικά δημοτολογίου.

Πηγή: ewmoney.gr