Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του διακρατικού ευρωπαϊκού έργου The Rout- Net, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τα εγκαίνια της ανακαινισμένης οικίας του «Γέρου της Δημοκρατίας», Γεωργίου Παπανδρέου, την Τετάρτη  20 Δεκεμβρίου 2023, στις 12:30, στο Καλέντζι Αχαΐας.

Το The Rout – Net είναι ένα στρατηγικό έργο που υπάγεται στο διακρατικό πρόγραμμα INTERREG V/A (GR – IT). Στοχεύει στην προώθηση του θεματικού τουρισμού στην Ελλάδα και την Ιταλία, μέσω της αξιοποίησης πολιτιστικών διαδρομών που χαρακτηρίζονται από αργή ανάπτυξη.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του έργου The Rout – Net, προχώρησε στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπλαση των υφιστάμενων διατηρητέων μουσείων στο Καλέντζι του Δήμου Ερυμάνθου, τα οποία λειτουργούν  ως σύγχρονοι και ασφαλείς επισκέψιμοι χώροι. Μέσω της ανάπτυξης και της προώθησης του θεματικού τουρισμού, αξιοποιούνται οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και παράλληλα εμπλουτίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες τουρισμού.