Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023

ΠΕΤΣΑΚΟΙ: Η πρώτη απογραφή πληθυσμού της Κερπινής γίνεται στα 1700.

Η πρώτη απογραφή πληθυσμού της Κερπινής γίνεται στα 1700. Εκατόν τριάντα χρόνια δηλαδή πριν από την πρώτη σύσταση ελληνικού κράτους. Η Κερπινή βρίσκεται να έχει 103 οικογένειες και είναι το μεγαλύτερο χωριό της επαρχίας...