Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Το “ΧΑΛΑΣΜΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ” και η συλλογική μας μνήμη- Άρθρο του Γιώργου Β. Μάρκου

(άρθρο του Γιώργου Β. Μάρκου) Στο δρόμο ευθεία από τα παλιά «Λεωφορεία» στη δεξιά πλευρά βρίσκεται το «Χάλασμα Αργυρόπουλου». Έτσι το θυμάμαι από παιδί μέχρι σήμερα να το λέμε. Φυσικά λίγοι είναι πιά αυτοί που το ξέρουν...